W jaki sposób można oddziaływać na jakieś zachowanie?

Jeśli pewne czynności są w jakikolwiek sposób wzmacniane czy też nagradzane, czynności te utrwalają się. Prawdopo­dobieństwo tego, że pewna osoba, rodzina, grupa czy korporacja zachowa się w pewien określony sposób, zależy od nagradzania lub karania jej wcześniejszych zachowań. Kiedy jakaś czynność nie jest nagradzana, ma tendencję do słabnięcia. W teorii uczenia się dysponujemy pojęciem wygaszania,…

Read More

Zasadność rewan­żowania się

Przypomnijcie sobie również, jak twardzi i nieustępliwi byli Machabeusze, przywódcy ludu żydowskiego. Nie nadstawiali drugiego policzka. Doprowadzeni do osta­teczności, bronili się, stawiali opór, nękali nieprzyjaciel­skie wojska. Gandhi zaś nie pozwolił poprzez bierny opór, aby Brytyjczycy panowali nad jego narodem. Był samym krzykiem. Wprawdzie nie używał przemocy, był jednak trudny w kontaktach, nie współpracował i na…

Read More

Miły rewanż

Jeżeli nie potrafisz żyć w ten sposób, możesz zawsze przejść do opcji trzeciej: separacji lub rozwodu. Odpowiadaj złym traktowaniem na złe trak­towanie, dotyczy opcji drugiej i trzeciej. Wszak głosi ona, że czas życzliwości się skończył i przychodzi pora na nieustępliwość. Kiedy ludzie nadeptują ci na odciski i nie mają ochoty przestać, nadchodzi czas, abyś i…

Read More

Robienie przykrości sprawcy twoich frustracji

Jeśli wychowano cię jako osobę o pokojowym nasta­wieniu, gotową do współpracy, na pewno nie przyj­miesz życzliwie tej ostatniej rady. Jest coś nieprzyjem­nego i poniżającego w sugestii, że powinniśmy odpłacać złym zachowaniem za złe zachowanie. Ja także mam poczucie, że jest to wbrew najgłębszej ludzkiej wrażli­wości i pragnieniu, aby być człowiekiem dojrzałym. Co jednak możesz zrobić,…

Read More

Ostatnia deska ratunku

Kiedy sprawy przybrały szczególnie zły obrót w twojej rodzinie, w stosunkach z przyjaciółmi lub z pracodawcą, masz zazwyczaj poczucie, że dłużej już tego nie możesz tolerować. Co powinieneś wtedy zrobić? Każdy zapewne zgodzi się z tym, że przychodzi taki moment, gdy cierpliwość się wyczerpuje, a tolerancja osiąga swój kres. I niezależnie od tego, jak byłoby…

Read More

Odpowiadanie dobrem na zło

Kto jest wrażliwy na praktykę odpowiadania do pewnej chwili na złe zachowanie działaniami płyną­cymi z miłości? Sprawa jest całkiem prosta. Korzyść z naszego przebaczenia i miłości będzie odnosiła dojrzała, dorosła, zrównoważona i nie mająca kłopotów emocjonalnych osoba. Mający trudności, niedojrzali ludzie nie korzystają z wielkoduszności wynikającej z reguły drugiej. Osoba dojrzała, gdy zwróci się jej…

Read More

Kto jest wrażliwy ?

W odpłacaniu dobrem na zło jest piękno i majestat. Jest to szlachetna, religijna zasada, która odgrywa dużą rolę w podstawowych wierzeniach wielu religii. Uczono nas, że każdy, komu okaże się dostatecznie dużo miłości i wystarczająco dużo cierpliwości, zarea­guje w końcu na naszą miłość i stanie się lepszy. W ten sposób miłość zostaje zdefiniowana jako nie…

Read More

Racjonalny namysł nad sobą

Zdrowe istoty nie przestają wzmacniać takich neurotycznych przekonań jak: musisz być doskonały; to potworne, jeśli nie jesteś kochany; ludzie, którzy źle się zachowują, są źli; łatwiej unikać trudnych zadań, niż stawić im czoło itd. Dopóki nie będziesz się ze sobą spierał o te przekonania, niełatwo przyjdzie ci się zmienić. Rozmawiaj, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj…

Read More

Najsłabsze ogniwo

Po to, aby zmienić swoją postawę, konieczne jest poświęcenie potrzebie zmian czegoś więcej niż tylko słownych deklaracji. Zasadniczą sprawą jest to, abyś poddał system swoich przekonań dokładnemu badaniu. Pomoże ci to upewnić się do końca, iż lekcje, jakie pobierałeś przez całe życie, są pra­wdopodobnie fałszywe i że nowe, racjonalne poglądy są o wiele bardziej rozsądne…

Read More

Panowanie nad sobą

Z pewnością odtrącenie boli, ale boli nie bardziej, niż na to pozwolisz. Wszyscy byliśmy wytrąceni z równo­wagi, gdy odtrącali nas ludzie, na których w rzeczywistości tak bardzo nam nie zależało. Z początku od­trącenie bolało, potem nie przejmowaliśmy się nim wcale. Dlaczego? Dlatego, że przekonywaliśmy się, iż nie potrzebujemy miłości i aprobaty tej osoby. Przypuśćmy, że…

Read More