Najsłabsze ogniwo

Po to, aby zmienić swoją postawę, konieczne jest poświęcenie potrzebie zmian czegoś więcej niż tylko słownych deklaracji. Zasadniczą sprawą jest to, abyś poddał system swoich przekonań dokładnemu badaniu. Pomoże ci to upewnić się do końca, iż lekcje, jakie pobierałeś przez całe życie, są pra­wdopodobnie fałszywe i że nowe, racjonalne poglądy są o wiele bardziej rozsądne. Sprawą kluczową przy radzeniu sobie z frustracjami jest jednak to, by podejmować wiele różnych problemów, by rozważać i analizować sposób, w jaki ze sobą rozmawiasz. Możesz przyjąć założenie, że jeśli wciąż jesteś wy­trącony z równowagi, to nie wyperswadowałeś sobie jeszcze swoich irracjonalnych poglądów. Jedyny sposób, żeby się przekonać, czy po namyśle nad irracjonalnymi przekonaniami następują zmiany, polega na ujawnieniu poczucia, iż jest się wolnym od bolesnych doznań wywoływanych przez owe irracjonalne przekonania. Podstawowym niedociągnięciem wielu ludzi w sta­raniach, aby stać się zdrowymi istotami, jest to, że za mało się ze sobą spierają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>