Uznane auto­rytety

Irracjonalne przekonanie łatwiej unikać pewnych życiowych trudności i od­powiedzialności za to, co się robi, niż stawić im czoło. Kolejne irracjonalne przekonanie to jest rozsądne i zdrowe, kiedy się zależy od innych ludzi, którzy są od nas silniejsi i na których możemy polegać. Następne irracjonalne przekonanie przeszłość jest jedynym istotnym czynnikiem deter­minującym nasze aktualne zachowania i jeżeli coś miało w przeszłości wpływ na nasze życie, to będzie go nadal miało. Kolejne irracjonalne przekonanie powinniśmy doprowadzać się do zupełnego rozstroju z powodu problemów i zaburzeń innych osób. Istnieje pewne niezmienne, słuszne, ścisłe i doskonałe rozwiązanie wszystkich ludzkich problemów i lepiej nie robić nic, dopóki to rozwiązanie nie zostanie znalezione. Poglądy, za którymi opowiadają się uznane auto­rytety albo społeczeństwo, muszą być słuszne i dlatego nie należy ich kwestionować. Macie tu przed sobą irracjonalne przekonania, które prowadzą,do powstawania pro­blemów emocjonalnych. Twierdzeniami tymi albo pewnymi ich wariantami karmimy się świadomie, ilekroć stajemy w obliczu jakiejś trudnej sytu­acji. I pewne konkretne irracjonalne przekonanie lub przekonania, które występują łącznie, tworzą różne emocje. Podobnie różne składniki, których kucharz używa w kuchni, decydują o tym, jaka ostatecznie powstaje potrawa. Jeśli chcesz być oso­bą zrównoważoną, naucz się kwestionować te prze­konania pod względem ich zasadności i logiki. Twier­dzę, że wszystkie one są nielogiczne, irracjonalne, nie­mądre, a ostatecznie same sobie przeczą. Te irra­cjonalne przekonania przyczyniają się do powstawania depresji (obok jej swoistych źródeł — samopotępienia, litowania się nad sobą i litowania się nad innymi). Przyczyniają się również do powstawania gniewu i lęku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>