W jaki sposób można oddziaływać na jakieś zachowanie?

Jeśli pewne czynności są w jakikolwiek sposób wzmacniane czy też nagradzane, czynności te utrwalają się. Prawdopo­dobieństwo tego, że pewna osoba, rodzina, grupa czy korporacja zachowa się w pewien określony sposób, zależy od nagradzania lub karania jej wcześniejszych zachowań. Kiedy jakaś czynność nie jest nagradzana, ma tendencję do słabnięcia. W teorii uczenia się dysponujemy pojęciem wygaszania, które określa, w jaki sposób ludzkie zachowania mogą zostać osłabio­ne i zahamowane. Wszystko to prowadzi nas do jednego wniosku: kiedy jakieś zachowanie nadal istnieje, istnieje ono dlatego, że jest nagradzane. Jeśli chcemy, aby zaszły zmiany, a one nie zachodzą, to musimy wyciągnąć wniosek, że dane zachowanie winno być nadal nagradzane. To my sami albo inni ludzie możemy być źródłem nagród. Czasami ustalenie, kto wzmacnia zachowanie i w jaki sposób to robi, może być trudne. Niemniej jednak zachowanie, które nadal istnieje, istnieje dlatego, że jest wzmacnia­ne. Już czas, abyśmy zaczęli w pełni ten fakt doceniać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>