Irracjonalne przekonania

Istnieje dwanaście irracjonalnych przekonań, które prowadzą do rozstroju i uniemożliwiają tolerowanie frustracji bez zachowywania urazy. Jeśli jednak zapamiętasz, na czym one polegają, możesz, ilekroć znajdujesz się w stanie rozstroju psychicznego, wskazać ten lub inny zespół przekonań, który powoduje ten stan. Pierwsze irracjonalne przekonanie Jeśli mamy uważać się za ludzi wartościowych, jest absolutnie niezbędne, abyśmy —…

Read More

Jak doprowadzamy się do rozstroju

Jeśli mamy tolerować frustracje bez zachowywania urazy, powinniśmy wiedzieć, że przyczyną tych emocjonalnych zaburzeń jest sposób, w jaki sami ze sobą rozmawiamy o swoich problemach. To nasze myśli wywołują w nas przygnębienie, gniew, lęk i zazdrość. Tych uczuć nie powoduje sposób po­stępowania ludzi wobec nas, lecz to, jak reagujemy na zachowania innych. Mówiąc wprost, istnieje…

Read More

Metody osiągania miłości

Trudno być osobą dojrzałą, po­stępować zgodnie z regułą drugą i odpowiadać na brutalne, grubiańskie zachowania innych zachowa­niem pełnym miłości i życzliwości, jeśli się ma zaburzenia. Powinniśmy sprawować nad sobą dojrzałą kontrolę, jeśli mamy stosować się do szlachetnych wskazówek reguły drugiej, to znaczy miłować naszych nieprzyjaciół i robić krok w ich stronę. Ludzie, którzy mają zaburzenia,…

Read More

Niedobre symptomy

Choć mogą powodować przejś­ciowe trudności, dają nadzieję, że w końcu przyniosą pewną ulgę. Tolerancja bez zachowywania urazy uśmierza cierpienia nieomal natychmiast. Sprzeci­wiając się i robiąc partnerom przykrości, dopóki się nie zmienią, możemy przez jakiś czas przechodzić piekło, ale rozwiązanie to przeważnie także przynosi kres naszym cierpieniom. To samo można powiedzieć o separacji i o rozwodzie…

Read More

Separacja albo rozwód

W większości sytuacji jest tak, że nie musimy ich znosić, jeśli tego nie chcemy. Na ogół możemy wybierać między pozostaniem w pracy a porzuceniem jej, podtrzymywaniem przyjaźni i jej zakończeniem, utrzymywaniem małżeństwa lub rozstaniem. Separację i rozwód uważa się często za właściwe i dobroczynne opcje, z których wszyscy mamy prawo korzystać. Kiedy nie możemy już…

Read More

Sprzeciw

Jeśli tolerowanie czegoś bez zachowania urazy staje się coraz trudniejsze, ponieważ frustracje nie mają końca, możesz zechcieć przestać być nieprzerwanie cierpliwym. Teraz nie nadstawiasz już drugiego policzka, lecz robisz coś wręcz przeciwnego. Sprzeci­wiasz się, robisz drugiej osobie przykrości, stajesz się tak trudny w pożyciu, że osoba ta zaczyna zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji i…

Read More

Tolerancja bez zachowywania urazy

Jak stwarzamy nasze problemy emocjonalne i co możemy z nimi zrobić, oraz tego, jak owe emocje przeszkadzają w osiąganiu szacunku i miłości, chcę, byś zdał sobie sprawę z tego, dlaczego zachowania neurotyczne są tak bardzo szkodliwe. W każdej silnie frustrującej sytuacji masz zawsze cztery wyjścia. Zachowanie neurotyczne jest jednym z tych wyjść i jest jedyną…

Read More

Zaburzenia emocjonalne

Literatura obfituje w przykłady negatywnych za­chowań, które zmieniały się w zachowania pozytywne dzięki wielkoduszności osoby, która z ich powodu doznała wielu cierpień. Osiągnięcie tego poziomu cierpliwości i zrozumienia, uzyskanie zdolności kont­rolowania swoich neurotycznych i destrukcyjnych emocji, naturalnych w sytuacji, kiedy jesteśmy krzyw­dzeni, nie jest zadaniem łatwym. Miłowanie swoich wrogów czy akceptowanie grzesznika, mimo że odrzuca…

Read More

Drugi policzek

Reguła osiągania współpracy, szacunku i miłości brzmi: jeżeli inni traktują cię źle, traktuj ich dobrze przez pewien znaczny okres. Zwróciliście zapewne uwagę na to, że powyższe zdanie jest częściowo odzwierciedleniem przesłania chrześcijaństwa. Radzi ono, że kiedy ludzie traktują nas źle, powinniśmy najpierw być wobec nich cierpliwi, kochać ich pomimo grzechów, jakie popełnili, nad­stawiać drugi policzek,…

Read More

Lękając się intymności

U kobiet, które przeżyły urazy na tle seksualnym, mogą dawać o sobie znać skłonności masochistyczne, promiskuityzm, różne zahamowania seksualne. Naj­bardziej typową kobiecą reakcją na okrutne za­chowanie mężczyzny jest utrata zaufania do mężczyzn w ogóle, okazywana jako lęk przed intymnością. Jeżeli nie widziałeś lub nie doświadczyłeś lęku przed intymnością, trudno ci zrozumieć, z jak wielką ostrożnością…

Read More